Världens bästa Sandra!

För en vecka sedan gick den av stapeln, årets andra producentmiddag i Livets Goda’s regi. I centrum stod den fantastiska och karismatiska Sandra Tavares...