In Pursue Of Balance lägger ned verksamheten. Och snacket går…

Idag är 36 vinerier medlemmar i vad som allmänt förkortas IPOB (In Pursue Of Balance). Ett sista, avslutande event är planerat till november 2016....